Zaslouží si dítě potrestat? A který způsob je správný?

 Stále více se však diskutuje o tom, zda je používání tělesných trestů opravdu účinné nebo kontraproduktivní a nebezpečné.

Mnozí rodiče používají fyzické tresty pravidelně a nevidí na tom nic špatného. Neumí si představit lepší a účinnější trest za menší či větší prohřešky svých dětí a berou to jako způsob určení hranic. Stále však přibývá rodičů, kteří by na své děti ruku nevztáhli a raději hledají jiné cesty a metody výchovy.
ruka na obličeji

Který způsob je vlastně správný?

Existují mnohé argumenty proti používání tělesných trestů ve výchově. Děti, které často rodiče fyzicky trestají, nabývají pocitu, že fyzické ublížení je něco přirozené a je to normální způsob, jak si prosadit své. To může dříve či později vést k agresivitě a násilnému chování takových dětí.

Psychologové také poukazují na to, že časté mlácení v dětství je nejednou i jednou z příčin emocionálních problémů, které si dítě s sebou ponese celý život. Neschopnost navázat nebo udržet partnerský vztah, přílišná plachost, uzavřenost do sebe a mnoho dalších mnohem vážnějších psychických obtíží, je mnohdy důsledkem právě fyzických trestů v mládí.
neposlušný syn

Pokud je dítě vychováváno za pomoci facek a úderů, vážně to ohrožuje i jeho vztah k rodičům. Rodiče jsou pro dítě nejbližšími osobami, které ho mají chránit a vyvolávat v něm pocit absolutního bezpečí. Častým používáním fyzické síly si proto dítě může vybudovat nedůvěru k rodičům, což mívá za následek lhaní, útěky z domu a jiné závažné rodinné situace.

To, jaký vliv mají na dítě tělesné tresty, závisí na mnoha okolnostech, jako např. od jeho věku a povahových vlastností, od druhu použitého trestu a také například na tom, zda jsou tyto tresty pouze výjimečné, nebo naopak pravidelné.

Radikální řešení

Většina psychologů a odborníků se dnes však shoduje na tom, že je lepší hledat jiné způsoby, jak dítě potrestat (např. odepřením oblíbené činnosti apod.).

Dítě vyrůstající v milující rodině, kde nezažívá stres a strach z výprasku a je neustále ujišťováno o rodičovské lásce, má dobré předpoklady k tomu, aby z něj vyrostla zdravá a plnohodnotná osobnost.

Pozor však na lhostejnost!

Velkou chybou je totiž i to, pokud rodiče v důsledku přílišné zaneprázdněnosti jen mávnou rukou nad nepřijatelným chováním svých dětí a tím jim vše projde bez komplikací.

Být rodičem může téměř každý, ale být dobrým rodičem vyžaduje velké úsilí, často železné nervy a moře trpělivosti. Proto opravdu stojí za důkladné uvážení, zda fyzické tresty vůči svým dětem jsou tím nejlepším řešením, jak jim vštěpovat správné hodnoty a určovat hranice.